B-kullen är registrerad

Betty stannar på kenneln, men övriga 4 har hittat sina nya familjer.